ثبت نام آزمون GMAT، ریپورت نمره

GMATکه مخفف Graduate Management Admission Test است یکی از معتبرترین ابزارهای سنجش مهارت های فردی و ذهنی متقضیان شرکت در دوره هایی مثل MBA و MPA Master of Public Administration شناخته می شود.

ثبت سفارش
gmat

آزمون GMAT

این آزمون از سه بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از ارزیابی نگارش تحلیلی Analytical Writing Assessmentکه به اختصار AWA خوانده می‌شود، Verbal و Quantitative Sectionsمتقاضی باید در بخش نگارش بر روی دو متن essay کار کند که یکی برای تحلیل یک استدلالargumentو دومی بررسی یک موضوع است. متقاضی برای هر یک ۳۰دقیقه زمان دارد و اینکه کدامیک اول ارائه شود مشخص نیست اما این بخش از آزمون همیشه اولین بخش آن است.

مراحل ثبت نام در آزمون :

  1. ورود به وبسایت GMAT
  2. ورود به قسمت GMAT EXAM و انتخاب گزینه REGISTER
  3. ساخت یک حساب کاربری و ثبت نام برای آزمون.
gmat-2
gmat-2
gmat-3
gmat-4