چاپ مقالات علمی در نشریه های معتبر خارجی

در حال حاضر بیشتر نشریاتی که در مجامع علمی ایران به عنوان نشریات با ضریب تاثیر مثبت شناخته می شوند کم اعتبار، بی اعتبار یا حتی جعلی هستند. به این معنی که یک فرد عادی که مقداری آَشنایی با کامپیوتر دارد یک وبسایت می سازد و با نام و نشان یک نشریه علمی معتبر، اقدام به پذیرش و چاپ مقاله می کند. اما هیچ گاه مقالات چاپ شده در این نشریه در لیست تامسون رویترز وارد نمی شود چون وبسایت فوق نا معتبر وتقلبی است و در اصطلاح به دیتابیس سایت های معتبر چاپ مقاله Link نیست.

ثبت سفارش
چاپ مقالات علمی در نشریات معتبر جهانی

البته این موضوع در زمان چاپ مقاله معلوم نمی گردد بلکه پس از گذشت یکسال که نشریات لیست خود را برای محاسبه ضریب به موسسه تامسون رویترز ارائه می دهند، این کلاه برداری مشخص می شود و در این بین صرفاً وقت و پول خریدار هدر می رود. بیشترین دلیل این اتفاقات هم این است که افراد همانگونه که گفته شد، به هر سایتی بدون کسب اطلاعات قبلی از آن، اعتماد کامل میکنند. اگر چند دقیقه وقتشان را در سایت وزارت علوم صرف کنند تا نشریات معتبری که این سازمان تایید کرده را بررسی کنند، دیگر چنین موارد ناخوشایندی پیش نمی آید.

حال، گروه تجارت الکترونیک کیاسان اسامی برخی نشریه های معتبر مذکور را در اختیار شما قرار داده تا پس از بررسی در آنها بتوانید با کارت های ارزی که در اختیار دارید، هزینه های چاپ مقالاتتان رابپردازید. و یا اگر نگران دارا نبودن کارت های ارزی هستید، میتوانید قسمت پرداخت هزینه ها را با ثبت سفارش در قسمت خرید های اینترنتی به ما بسپارید.

 • CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS
 • NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
 • NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY
 • CHEMICAL REVIEWS
 • Lancet
 • Biology
 • MEDICAL ASSOCIATION
 • NATURE BIOTECHNOLOGY
 • NATURE REVIEWS GENETICS
 • NATURE
 • NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY
 • NATURE MATERIALS
 • Nature Nanotechnology
 • CHEMICAL SOCIETY REVIEWS
 • PROGRESS IN POLYMER SCIENCE