پرداخت APPLICATION FEE دانشگاه ها

یکی از مراحل Apply کردن برای دانشگاه ها و مراکز تحصیلی پر کردن فرم Application form میباشد.

برای پذیرش دانشگاه متقاضی باید فرمی را به صورت آنلاین پرکرده و پس از آن وجهی را بابت برررسی پرونده بپردازد . این اطلاعات همان اطلاعاتی است که با آن دانشگاهها پذیرش متقاضی را قبول و یا رد میکنند به همین دلیل در امر پذیرش در دانشگاه این فرم از اهمیت بالایی برخوردار است و معمولا قابلیت اصلاح اطلاعات را ندارند.


ثبت سفارش
Application-Fee

در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا این فرم ها به صورت non-refundable میباشند به این معنی که اگر پذیرش شما به هر علتی رد شود وجه پرداختی شما قابل بازگشت نمیباشد.

نمونه Application fee دانشگاه Stanford :

paypal-1