شماره حساب های ما

بانک ملی

بانک ملی، به نام مجید فروزنده

شماره حساب: 0335899522001
شماره کارت: 4137 8837 9971 6037
شماره حساب شبا: IR970170000000335899522001
بانک ملت

بانک ملت، به نام مجید فروزنده

شماره حساب: 191173330
شماره کارت: 9960 6427 3379 6104
شماره حساب شبا: IR500120010000000191173330
بانک صادرات

بانک صادرات، به نام مجید فروزنده

شماره حساب: 0306192466001
شماره کارت: 8358 6318 6915 6037
شماره حساب شبا: IR050190000000306192466001
بانک سامان

بانک سامان، به نام مجید فروزنده

شماره حساب: 1-165188-888-803
شماره کارت: 7270 2391 8610 6219
شماره حساب شبا: IR090560080388800165188001
بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد، به نام مجید فروزنده

شماره حساب: 1-10142985-8000-1307
شماره کارت: 2467 0158 2910 5022
شماره حساب شبا: IR380570130780010142985001
بانک تجارت

بانک تجارت، به نام مجید فروزنده

شماره حساب: 0603058909
شماره کارت: 8343 3887 8310 5859
شماره حساب شبا: IR150180000000000603058909
بانک پارسیان

بانک پارسیان، به نام مجید فروزنده

شماره حساب: 7-135683200-8000
شماره کارت: 6368 0524 0612 6221
شماره حساب شبا: IR140540102380001356832007

نکات ایمنی برای درگاه خرید آنلاین

سیستم پرداخت الکترونیکی همه‌ ی بانک‌ها از SSL و روش‌های مطمئن رمزنگاری استفاده می‌کند. دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه‌ی پرداخت بانک،

نماد یک قفل و عبارت //:http درج شده باشد. در غیر این ‌صورت قطعاً صفحه جعلی است و قصد به سرقت بردن اطّلاعات کارت بانکی شما را دارد.

تا جایی که ممکن است ، در کافی نت ها و یا مکان هایی که اینترنت رایگان در اختیار شما می گذارند و امنیت کافی ندارند اقدام به خرید اینترنتی نکنید.

در هنگام وارد نمودن اطلاعات کارت خود در فید های مربوطه ، از صفحه کلید مجازی موجود در سایت به جای صفحه کلید خود استفاده کنید.

در صورتی که با استفاده وی پی ان و برنامه های مربوطه به اینترنت متصل شده اید ، حتما قبل از اقدام به خرید اینترنتی آن ها را غیر فعال کنید.

رمز اینترنتی خود را هر چند وقت یکبار تغییر دهید.